.RU

Електротехніка і спецтехнологія електромонтерів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТТАВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Професійно – технічне училище №49 села Красногорівка

В – Багачанського району Полтавської області

"ЕЛЕКТРОТЕХНІКА і СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ електромонтерів "

2009 р.


План

І.Виробництво і використання електричної енергії

1)Що представляє собою Енергія ? (визначення , способи виробництва)

ІІ. Трифазні трансформатори

1)Трифазні електродвигуни

2)Несправності електродвигунів

3)"Перекинута" фаза

4) Визначення придатності електродвигуна

5)Захист електродвигунів

ІІІ. Заземлення і заземлюючі пристрої сільського електрообладнання

1) Призначення заземлюючих пристроїв

2)Опір заземлюючого пристрою

3)Крокова напруга . Напруга дотику

4)Вирівнювання потенціалів

5)Захисні заходи в мережі з ізольованою нейтраллю

6)Захисні засоби в мережі з глухозаземленою нейтраллю

7)Заземлення опор та обладнання повітряних ліній

8) Обладнання , яке підлягає заземленню або зануленню


I. Виробництво і використання електричної енергії

1) Що представляє собою Енергія ?

З усіх видів енергії найчастіше використовується електромагнітна , яку на практиці називають електричною .

Енергія – це кількісна міра руху і взаємодії всіх форм матерії . Будь – який вид енергії має свого носія . Наприклад , механічною енергією володіє вода , що падає на колесо гідротурбіни , заведена пружина ; тепловою – нагрітий газ , пара , гаряча вода .

Носієм електричної енергії є електромагнітне поле , яке виявляється за силовою дією на позитивно заряджені частинки .

Широке використання електричної енергії зумовлює можливістю ефективного перетворення її в інші види енергії (механічну , теплову , світлову , хімічну) з метою приведення в дію машин і механізмів , одержання тепла та світла , зміни хімічного складу речовин , виробництва та обробки металів тощо .

Перетворення електричної енергії в механічну з допомогою електродвигунів дає змогу зручно , технічно досконало й економічно вигідно приводити в рух різного виду робочі машини та механізми (металорозрізальні верстати , прокатні стани , піднімально – транспортні машини , насоси , вентилятори , швейні та взуттєві машини, зерноочищувальні , мукомельні машини тощо).

За допомогою електродвигунів рухаються поїзди , морські та річкові судна , міський транспорт .

Електрифікація робочих машин дає змогу не тільки механізувати , але й максимально автоматизувати силові процеси , оскільки електродвигун дозволяє в широких діапазонах регулювати потужності і швидкості привода .

У багатьох технологічних процесах використовують перетворення електричної енергії у теплову та хімічну . Наприклад, електронагрівання і електроліз дає змогу одержувати високоякісні спеціальні сталі , кольорові метали тощо . Під час електротермічної обробки металів , гумових виробів , пластмаса , скла , деревини одержують продукцію високої якості .

Електрохімічні процеси , які складають основу гальванотехніки , дають змогу одержувати антикорозійне покриття , ідеальні поверхні для відбивання променів і т.д.

Електроенергія є практично єдиним видом енергії для штучного освітлення , оскільки електричні джерела світла забезпечують його високу якість . Завдяки використанню електричної енергії одержані разючі результати в галузі зв’язку , автоматики , електроніці , керуванні та контролі за технологічними процесами .

У таких галузях як медицина , біологія , астрономія , геологія , математика втілюють спеціалізовані електричні прилади , апарати , установки , які забезпечують їх подальший розвиток .

Величезне значення для розвитку науки і техніки мають комп’ютери , які є поширеним і високоефективним засобом наукових досліджень , економічних розрахунків , у плануванні , керуванні виробничими процесами , діагностиці захворювань . Без них не було б розвитку кібернетики , обчислювальної і космічної техніки .

Єдиним недоліком електричної енергії є неможливість запасати її і зберігати ці запаси тривалий час. Запаси електроенергії в акумуляторах , гальванічних елементах і конденсаторах достатні лише для роботи малопотужних установок , причому термін зберігання цих запасів обмежені . Тому електроенергія повинна бути вироблена в такій кількості , яка потрібна споживачам .

Повсюдне використання електроенергії при концентрації природних енергетичних ресурсів в окремих географічних районах зумовило необхідність передачі її на великі відстані , розподіл між електроприймачами у великому діапазоні потужностей .

Електрична енергія легко розподіляється по приймачах довільної потужності. В автоматичній та вимірювальній техніці використовуються пристрої малої потужності (одиниці та частки вата). Водночас є електричні пристрої (двигуни , нагрівальні установи) потужністю в тисячі та десятки тисяч кіловат .

Для передачі та розподілу електричної енергії використовують повітряні лінії електропередачі , кабельні лінії , у цехах промислових підприємств – шинопроводи та електропроводки , які виконують металевими проводами з алюмінію , сталі та міді . У проводах установлюються електромагнітне поле , яке несе енергію .

За наявністю проводів поле досягає великої концентрації , тому передача здійснюється з високим коефіцієнтом корисної дії .

При дуже високій напрузі між проводами починається коронний розряд , що призводить до втрати енергії . Допустима напруга повинна бути такою , щоб при заданому поперечному перерізу провода втрати енергії внаслідок коронного розряду були незначними.

Електричні станції областей нашої країни об’єднані високовольтними лініями передач і утворюють загальну електричну мережу , до якої приєднані споживачі . Таке об’єднання називається енергосистемою , яка дає змогу згладити "пікові" навантаження у ранкові та вечірні години і безперебійно подавати енергію споживачам незалежно від місця їх розташування та оперативно перекидати енергію в ту зону , де споживання енергії в даний момент максимальне .

Безперечно , що без електричної енергії неможливе нормальне життя сучасної цивілізації . Тому надзвичайно важливим є забезпечення високої надійності постачання електроенергії , раціональне її використання , тобто максимальне скорочення втрат в процесі її виробництва , передачі та розподілу .

Для уникнення людством "енергетичного голоду" та усунення шкідливого впливу на навколишнє середовище вчені шукають нові шляхи одержання електричної енергії , збільшенням її потужності та підвищенням коефіцієнта корисної дії установок для перетворення теплової , хімічної , сонячної енергії в електричну . Рівень розвитку продуктивних сил суспільства , здатність виробляти матеріальні блага і створювати кращі матеріальні умови для життя визначається рівнем виробництва і споживання електричної енергії .

Електрична енергія має дві чудові властивості : вона може передаватись на великі відстані з порівняно малими втратами і може легко перетворюватись в інші види енергії .

Зростання масштабів споживання електричної енергії , загострюється проблема охорони навколишнього середовища значно активізували пошуки більш екологічно чистіших способів одержання електричної енергії . У всьому світі проводяться дослідження способів освоєння термоядерної енергії , прямо без машинного перетворення внутрішньої і хімічної енергії в електричну : магнітогідродинамічні , термоелектричні й термоелектронні генератори , паливні елементи тощо .

Трансформатор для невеликої потужностей (десятки ват), які застосовують переважно в лабораторіях і для побутових цілей , мають дуже невеликі розміри . А потужні трансформатори , що перетворюють сотні й тисячі кіловат , є величезними спорудами . Звичайно потужні трансформатори вміщують в сталевий бак , заповнений спеціальним мінеральним маслом . Це поліпшує умови охолодження трансформатора , і, крім того , масло відіграє важливу роль як ізолюючий матеріал . Кінці обмоток трансформатора виводять через прохідні ізолятори, укріплені на верхній кришці бака.

Трансформатор винайшов у 1876 році П. Яблочков , який застосував його для живлення своїх "свічок" , що потребували різної напруги . Трохи пізніше самостійно дійшов думки про створення трансформатора І. Усагін , який демонстрував свій прилад і його застосування в 1882 р.

У 70 – х роках ХХ століття були в основному розроблені конструкції генераторів електричного струму . Це дало змогу перетворити теплову енергію парових машин або падаючої води на електричну .

Проте необхідність в добуванні великих кількостей електричної енергії відразу ж поставила перед технікою інше дуже важливе і принципово цілком нове завдання , а саме транспортування енергії , передавання її з одного місця в інше . До винайдення електричних генераторів це завдання здавалось зовсім нерозв’язним . Справді , якщо ми маємо водяний чи вітровий двигун або парову машину , то ми можемо передати їх механічну енергію тільки верстатові , що розміщений в безпосередній близькості до двигуна . Ця передача з допомогою валів , зубчастих коліс , пасових трансмісій тощо порівняно легко здійснюється на відстань до кількох десятків або , в крайньому разі , сотень метрів , але не можна уявити собі , щоб з допомогою таких пристроїв можна було передавати енергію на відстані кількох кілометрів або десятків кілометрів .

Енергію електричного струму можна передавати по проводах на відстані кількох тисяч кілометрів . Тому , як тільки були створені перші задовільні моделі електричних генераторів , постала проблема централізованого виробництва енергії та її передачі по проводах на значну відстань . Така постановка завдання – виробництва енергії в одному місці і споживання її в іншому – є однією з принципових важливих особливостей енергетики , яка ґрунтується на використанні електричної енергії .


kulturologiya-ekonomika-i-menedzhment-gornogo-proizvodstva-13.html
kulturologiya.html
kunstkamera-vselennoj-chast-2.html
kunstkamera-vselennoj.html
kuperen-fransua.html
kuplya-prodazha-gradoobrazuyushego-predpriyatiya.html
 • student.bystrickaya.ru/1-pravovie-osnovi-deyatelnosti-kontrolnih-i-nadzornih-organov-byudzhetnij-kodeks-rf-polozhenie-o-federalnoj-sluzhbe-finansovo-byudzhetnogo-nadzora-i-drugie-normativnie-akti.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-prednaznacheno-dlya-studentov-elektricheskih-i-neelektricheskih-specialnostej-dlya-vipolneniya-raschetno-graficheskih-rabot-i-primeneniya-vo-vremya-prakticheskih-zanyatii-po-discipline-elektrotehnika.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-i3-obrazci-form-i-dokumentov-dlya-zapolneniya-uchastnikami-na-pravo-zaklyucheniya-municipalnih-kontraktov.html
 • essay.bystrickaya.ru/deyatelnost-komitetov-i-komissij-gd-gosduma-rf-monitoring-smi-2-marta-2006-g.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sergej-mironov-otkazalsya-bit-mladshim-bratom-isaeva-gosduma-rf-monitoring-smi-11-oktyabrya-2006-g.html
 • literatura.bystrickaya.ru/russkaya-rech-chistota-poryadka-o-nuzhnih-i-nenuzhnih-planah-k-tekstu.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-stavke-kuznecov-n-g-kursom-k-pobede.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-po-lotu-14-dokumentaciya-ob-aukcione-sovmestnie-torgi-dlya-provedeniya-otkritogo-aukciona.html
 • uchit.bystrickaya.ru/svedeniya-o-razmere-i-ob-istochnikah-dohodov-imushestve-prinadlezhashem-kandidatam-na-prave-sobstvennosti-o-vkladah-v-bankah-cennih-bumagah-stranica-7.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/kompaniya-uoterstouns-zarubezhnaya-knizhnaya-torgovlya.html
 • tasks.bystrickaya.ru/13-effekti-realizacii-napravleniya-doklad-o-realizacii-nacionalnoj-obrazovatelnoj-iniciativi-nasha-novaya-shkola.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vneshnij-rossijskij-dolg-struktura-i-dinamika.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/press-releaseru-22012010-npf-renessans-zhizn-i-pensii-prinyat-v-chleni-nacionalnoj-associacii-negosudarstvennih-pensionnih-fondov.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sistemnie-funkcii-vvoda-vivoda-programmirovanie-v-srede-1spredpriyatie.html
 • desk.bystrickaya.ru/planirovka-rabochego-mesta-i-ee-vidi-i-m-vashko-organizaciya-i-ohrana-truda.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/poletta-lestafe-vovse-ne-vizhila-iz-uma-kak-polagali-okruzhayushie-i-uzh-konechno-razlichala-dni-nedeli-a-chto-eshe-ej-ostavalos-delat-v-etoj-zhizni-schitat-dni-stranica-8.html
 • institut.bystrickaya.ru/tehnika-kontaktiruet-s-narodom-70-i-eshe-5-let-v-stroyu.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kursi-seminari-aktualnie-voprosi-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-promishlennogo-oborudovaniya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/agentstvom-po-zhkh-tuvi-otkrita-goryachaya-liniya-dlya-sbora-informacii-ot-zhitelej-informacionnoe-agentstvo-tuvaonline-29122011.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-magistrantov-napravleniya-menedzhment-magisterskoj-programmi-gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekciya-religiya-i-nevroz-stranica-16.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-speckursa-dlya-magistrantov-otdeleniya-russkaya-filologiya.html
 • urok.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-k-diplomnoj-rabote-030503-04-000000-191-pz-stranica-2.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razdel-4-glava-8-grazhdanskogo-processualnogo-kodeksa-kodeks-ukraini-o-nedrah.html
 • exam.bystrickaya.ru/variant-biletov-po-logistike-chast-4.html
 • testyi.bystrickaya.ru/54-problemi-funkcionirovaniya-torgovoj-deyatelnosti-doklad-o-sostoyanii-konkurencii-v-rossijskoj-federacii.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-4-pobedi-tretego-rejha-alternativnaya-istoriya-vtoroj-mirovoj-vojni.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-nalogovoe-pravo-stranica-3.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-chetirnadcataya-polne-tochno-a-imenno-v-pervij-ponedelnik-fevralya-mesyaca-1420-goda-posle-svyatoj-sholastiki.html
 • gramota.bystrickaya.ru/vreferate-opisani-nekotorie-faktori-vliyayushie-i-povishayushie-osteointegraciyu-stomatologicheskih-implantantov.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zasedanie-mezhvedomstvennoj-komissii-po-ohrane-truda-04-marta-2010-g.html
 • books.bystrickaya.ru/dokumentaciya-na-provedenie-otkritogo-aukciona-v-elektronnoj-forme-na-postavku-uchebnikov-dlya-municipalnih-byudzhetnih-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-goroda-torzhka.html
 • assessments.bystrickaya.ru/biznes-plan-i-ego-znachenie-dlya-firmi-chast-3.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/soderzhanie-uvazhaemij-kollega-3-ot-avtora-11-prospekt-kursa.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-raboti-biblioteki-mbou-urazovskij-licej-na-2015-2016-uchebnij-god-kontrolnie-pokazateli.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.