.RU

Електротехніка і спецтехнологія електромонтерів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТТАВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Професійно – технічне училище №49 села Красногорівка

В – Багачанського району Полтавської області

"ЕЛЕКТРОТЕХНІКА і СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ електромонтерів "

2009 р.


План

І.Виробництво і використання електричної енергії

1)Що представляє собою Енергія ? (визначення , способи виробництва)

ІІ. Трифазні трансформатори

1)Трифазні електродвигуни

2)Несправності електродвигунів

3)"Перекинута" фаза

4) Визначення придатності електродвигуна

5)Захист електродвигунів

ІІІ. Заземлення і заземлюючі пристрої сільського електрообладнання

1) Призначення заземлюючих пристроїв

2)Опір заземлюючого пристрою

3)Крокова напруга . Напруга дотику

4)Вирівнювання потенціалів

5)Захисні заходи в мережі з ізольованою нейтраллю

6)Захисні засоби в мережі з глухозаземленою нейтраллю

7)Заземлення опор та обладнання повітряних ліній

8) Обладнання , яке підлягає заземленню або зануленню


I. Виробництво і використання електричної енергії

1) Що представляє собою Енергія ?

З усіх видів енергії найчастіше використовується електромагнітна , яку на практиці називають електричною .

Енергія – це кількісна міра руху і взаємодії всіх форм матерії . Будь – який вид енергії має свого носія . Наприклад , механічною енергією володіє вода , що падає на колесо гідротурбіни , заведена пружина ; тепловою – нагрітий газ , пара , гаряча вода .

Носієм електричної енергії є електромагнітне поле , яке виявляється за силовою дією на позитивно заряджені частинки .

Широке використання електричної енергії зумовлює можливістю ефективного перетворення її в інші види енергії (механічну , теплову , світлову , хімічну) з метою приведення в дію машин і механізмів , одержання тепла та світла , зміни хімічного складу речовин , виробництва та обробки металів тощо .

Перетворення електричної енергії в механічну з допомогою електродвигунів дає змогу зручно , технічно досконало й економічно вигідно приводити в рух різного виду робочі машини та механізми (металорозрізальні верстати , прокатні стани , піднімально – транспортні машини , насоси , вентилятори , швейні та взуттєві машини, зерноочищувальні , мукомельні машини тощо).

За допомогою електродвигунів рухаються поїзди , морські та річкові судна , міський транспорт .

Електрифікація робочих машин дає змогу не тільки механізувати , але й максимально автоматизувати силові процеси , оскільки електродвигун дозволяє в широких діапазонах регулювати потужності і швидкості привода .

У багатьох технологічних процесах використовують перетворення електричної енергії у теплову та хімічну . Наприклад, електронагрівання і електроліз дає змогу одержувати високоякісні спеціальні сталі , кольорові метали тощо . Під час електротермічної обробки металів , гумових виробів , пластмаса , скла , деревини одержують продукцію високої якості .

Електрохімічні процеси , які складають основу гальванотехніки , дають змогу одержувати антикорозійне покриття , ідеальні поверхні для відбивання променів і т.д.

Електроенергія є практично єдиним видом енергії для штучного освітлення , оскільки електричні джерела світла забезпечують його високу якість . Завдяки використанню електричної енергії одержані разючі результати в галузі зв’язку , автоматики , електроніці , керуванні та контролі за технологічними процесами .

У таких галузях як медицина , біологія , астрономія , геологія , математика втілюють спеціалізовані електричні прилади , апарати , установки , які забезпечують їх подальший розвиток .

Величезне значення для розвитку науки і техніки мають комп’ютери , які є поширеним і високоефективним засобом наукових досліджень , економічних розрахунків , у плануванні , керуванні виробничими процесами , діагностиці захворювань . Без них не було б розвитку кібернетики , обчислювальної і космічної техніки .

Єдиним недоліком електричної енергії є неможливість запасати її і зберігати ці запаси тривалий час. Запаси електроенергії в акумуляторах , гальванічних елементах і конденсаторах достатні лише для роботи малопотужних установок , причому термін зберігання цих запасів обмежені . Тому електроенергія повинна бути вироблена в такій кількості , яка потрібна споживачам .

Повсюдне використання електроенергії при концентрації природних енергетичних ресурсів в окремих географічних районах зумовило необхідність передачі її на великі відстані , розподіл між електроприймачами у великому діапазоні потужностей .

Електрична енергія легко розподіляється по приймачах довільної потужності. В автоматичній та вимірювальній техніці використовуються пристрої малої потужності (одиниці та частки вата). Водночас є електричні пристрої (двигуни , нагрівальні установи) потужністю в тисячі та десятки тисяч кіловат .

Для передачі та розподілу електричної енергії використовують повітряні лінії електропередачі , кабельні лінії , у цехах промислових підприємств – шинопроводи та електропроводки , які виконують металевими проводами з алюмінію , сталі та міді . У проводах установлюються електромагнітне поле , яке несе енергію .

За наявністю проводів поле досягає великої концентрації , тому передача здійснюється з високим коефіцієнтом корисної дії .

При дуже високій напрузі між проводами починається коронний розряд , що призводить до втрати енергії . Допустима напруга повинна бути такою , щоб при заданому поперечному перерізу провода втрати енергії внаслідок коронного розряду були незначними.

Електричні станції областей нашої країни об’єднані високовольтними лініями передач і утворюють загальну електричну мережу , до якої приєднані споживачі . Таке об’єднання називається енергосистемою , яка дає змогу згладити "пікові" навантаження у ранкові та вечірні години і безперебійно подавати енергію споживачам незалежно від місця їх розташування та оперативно перекидати енергію в ту зону , де споживання енергії в даний момент максимальне .

Безперечно , що без електричної енергії неможливе нормальне життя сучасної цивілізації . Тому надзвичайно важливим є забезпечення високої надійності постачання електроенергії , раціональне її використання , тобто максимальне скорочення втрат в процесі її виробництва , передачі та розподілу .

Для уникнення людством "енергетичного голоду" та усунення шкідливого впливу на навколишнє середовище вчені шукають нові шляхи одержання електричної енергії , збільшенням її потужності та підвищенням коефіцієнта корисної дії установок для перетворення теплової , хімічної , сонячної енергії в електричну . Рівень розвитку продуктивних сил суспільства , здатність виробляти матеріальні блага і створювати кращі матеріальні умови для життя визначається рівнем виробництва і споживання електричної енергії .

Електрична енергія має дві чудові властивості : вона може передаватись на великі відстані з порівняно малими втратами і може легко перетворюватись в інші види енергії .

Зростання масштабів споживання електричної енергії , загострюється проблема охорони навколишнього середовища значно активізували пошуки більш екологічно чистіших способів одержання електричної енергії . У всьому світі проводяться дослідження способів освоєння термоядерної енергії , прямо без машинного перетворення внутрішньої і хімічної енергії в електричну : магнітогідродинамічні , термоелектричні й термоелектронні генератори , паливні елементи тощо .

Трансформатор для невеликої потужностей (десятки ват), які застосовують переважно в лабораторіях і для побутових цілей , мають дуже невеликі розміри . А потужні трансформатори , що перетворюють сотні й тисячі кіловат , є величезними спорудами . Звичайно потужні трансформатори вміщують в сталевий бак , заповнений спеціальним мінеральним маслом . Це поліпшує умови охолодження трансформатора , і, крім того , масло відіграє важливу роль як ізолюючий матеріал . Кінці обмоток трансформатора виводять через прохідні ізолятори, укріплені на верхній кришці бака.

Трансформатор винайшов у 1876 році П. Яблочков , який застосував його для живлення своїх "свічок" , що потребували різної напруги . Трохи пізніше самостійно дійшов думки про створення трансформатора І. Усагін , який демонстрував свій прилад і його застосування в 1882 р.

У 70 – х роках ХХ століття були в основному розроблені конструкції генераторів електричного струму . Це дало змогу перетворити теплову енергію парових машин або падаючої води на електричну .

Проте необхідність в добуванні великих кількостей електричної енергії відразу ж поставила перед технікою інше дуже важливе і принципово цілком нове завдання , а саме транспортування енергії , передавання її з одного місця в інше . До винайдення електричних генераторів це завдання здавалось зовсім нерозв’язним . Справді , якщо ми маємо водяний чи вітровий двигун або парову машину , то ми можемо передати їх механічну енергію тільки верстатові , що розміщений в безпосередній близькості до двигуна . Ця передача з допомогою валів , зубчастих коліс , пасових трансмісій тощо порівняно легко здійснюється на відстань до кількох десятків або , в крайньому разі , сотень метрів , але не можна уявити собі , щоб з допомогою таких пристроїв можна було передавати енергію на відстані кількох кілометрів або десятків кілометрів .

Енергію електричного струму можна передавати по проводах на відстані кількох тисяч кілометрів . Тому , як тільки були створені перші задовільні моделі електричних генераторів , постала проблема централізованого виробництва енергії та її передачі по проводах на значну відстань . Така постановка завдання – виробництва енергії в одному місці і споживання її в іншому – є однією з принципових важливих особливостей енергетики , яка ґрунтується на використанні електричної енергії .


kulturologiya-ekonomika-i-menedzhment-gornogo-proizvodstva-13.html
kulturologiya.html
kunstkamera-vselennoj-chast-2.html
kunstkamera-vselennoj.html
kuperen-fransua.html
kuplya-prodazha-gradoobrazuyushego-predpriyatiya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/ob-uchastii-municipalnih-obrazovanij-respubliki-kareliya-v-realizacii-osnovnih-napravlenij-investicionnoj-politiki-pravitelstva-respubliki-kareliya-na-2007-2010-godi.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-elektivnogo-kursa-zamechatelnie-krivie-v-prirode-tehnike-i-matematike.html
 • shkola.bystrickaya.ru/pustilis-po-moryu-v-grozu-stranica-20.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnogo-ekzamena-v-aspiranturu-gup-institut-problem-transporta-energoresursov-po-specialnosti-05-02-13-mashini-agregati-i-processi-neftegazovaya-otrasl.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sovremennaya-organizaciya-arhivnogo-dela-e-mail-infonahabino-centr-ru-direktor-konkov-anatolij-mihajlovich-tel.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-4-rimskij-grazhdanskij-process-uchebnoe-posobie-krasnoyarsk-2005-moskovskij-gosudarstvennij-universitet-ekonomiki.html
 • report.bystrickaya.ru/hvatit-li-nam-lyubvi-tri-vzglyada-v-beskonechnost.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-na-2013-2014-uchebnij-god.html
 • letter.bystrickaya.ru/mne-ne-prishlos-menyat-professii-v-poiskah-dela-kotoroe-okazalos-bi-bolshe-po-dushe-vsya-moya-zhizn-svyazana-s-sovetskim-voenno-morskim-flotom-yasdelal-vibor-od-stranica-19.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/osobaya-valentinka-li-kerroll-dzhen-touber-deti-indigo-prazdnik-cveta-indigo-kniga-2-ya.html
 • school.bystrickaya.ru/13-yanvarya-2012-g-1-selo-karamishevo-1-gazeta-osnovana-v-noyabre-2007-goda-administraciya-kozlovskogo-rajona-postanovlenie.html
 • credit.bystrickaya.ru/po-svoej-suti-zagruzka-fajla-iz-interneta-eto-kopirovanie-s-odnogo-kompyutera-na-drugoj-tolko-kompyuter-s-kotorogo-kopiruetsya-fajl-nahoditsya-dostatochno.html
 • lesson.bystrickaya.ru/prodvizhenie-tovara-na-baze.html
 • esse.bystrickaya.ru/razrabotka-i-raschet-gidroprivoda.html
 • desk.bystrickaya.ru/perechen-vedushih-recenziruemih-nauchnih-zhurnalov-i-izdanij-stranica-8.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v-sluchae-vozniknoveniya-stihijnih-bedstvij-i-chrezvichajnih-situacij-storoni-virazhayut-gotovnost-okazivat-vzaimnuyu-pomosh.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-raschetu-tarifov-na-uslugi-po-organizacii-funkcionirovaniya-torgovoj-sistemi-optovogo-rinka-elektricheskoj-energii-moshnosti-utverzhdennie-v-sootvetstvii-s.html
 • studies.bystrickaya.ru/itogi-raboti-rossijskoj-akademii-kosmonavtiki-v-2006-2011-godah.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tretya-gruppa-problem-metodologiya-funkcionirovaniya-i-regulirovaniya-rossijskogo-rinka-derivativov.html
 • predmet.bystrickaya.ru/spisok-vosproizvodimih-diskov-sonymini-sistema-hi-fi-komponentov-instrukciya-po-ekspluatacii.html
 • education.bystrickaya.ru/391-tolstoj-rossiyan-angliya-s-hhhviihhhix-sbornik-3871133-solovev-6679683-392-392.html
 • testyi.bystrickaya.ru/a-a-gretchenko-v-velikobritanii-v-konce-90-h-godov-proshlogo-veka-otkrilos-agentstvo-garantii-kachestva-v-visshem-obrazovanii-quality-assurance-agency-for-higher-education-qaa-nezavisimaya-organizaciya-celyu-koto.html
 • student.bystrickaya.ru/3pravovoe-obespechenie-ustojchivogo-ekonomicheskogo-rosta-doklad-o-zakonodatelnoj-deyatelnosti-tyumenskoj-oblastnoj.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadanie-104-opredelite-funkciyu-lichnih-mestoimenij-v-proizvedeniyah-klassikov-i-bitovoj-rechi.html
 • testyi.bystrickaya.ru/aehinshtejn-stenogramma-zasedaniya-parlamentskih-slushanij-otvetstvennost-roditelej-za-vospitanie-detej-sovershenstvovanie.html
 • literature.bystrickaya.ru/dokumentaciya-ob-aukcione-otkritij-aukcion-112-08-a-stranica-3.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pol-serv-protiv-francii-byulleten-konstitucionnogo.html
 • write.bystrickaya.ru/gazovayalent-a-monitoring-rossijskoj-i-tatarstanskoj-pressi-7-11-stranica-3.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-dlya-studentov-visshih-uchebnih-zavedenij-po-specialnosti-230101-65-vichislitelnie-mashini-sistemi-kompleksi-i-seti.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vernadskij-v-n-zhurnal-voprosi-filosofii-i-psihologii-1902-65-stranica-3.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-disciplini-arhitektura-korporativnih-informacionnih-sistem-dlya-napravleniya-080700-68-biznes-informatika-podgotovki-bakalavra-programmnaya-inzheneriya-avtori-grekul-v-i-morgunov-a-f.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-10-prestupleniya-protiv-interesov-sluzhbi-v-kommercheskih-i-inih-organizaciyah.html
 • klass.bystrickaya.ru/4-preodolenie-bolot-orientirovanie-opredelenie-koordinat-obnaruzhennih-obektov-celeukazanie-90.html
 • credit.bystrickaya.ru/operacionnaya-sistema-ms-windows-znakomstvo-s-os-windows-xp-5.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-stranica-4.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.