.RU

01.02.2009 г., с. 15 - Тема: строителство, строителен контрол01.02.2009 г., с. 15


Храмът на соца става ски център


Бизнесменът Стойчо Кълвачев чака разрешение за концесия от премиера


Домът паметник на връх Бузлуджа е тържествено открит на 23 август 1981 година по случай 70-годишнината на БКП. Проектът е на архитект Георги Стоилов. За изграждането му са похарчени 14 186 000 лева. Цветната мозайка е на площ 100 кв. м, правена от най-добрите български художници. На централно място е ликът на Тодор Живков, който след 10 ноември първи е изчегъртан. Мозайката е прибрана в чували.

През 1992 година по време на кабинета на Филип Димитров, съгласно закона за конфискацията на имуществото на тоталитарните организации, чинията е одържавена.

Матей Бонев

Космическата чиния на връх Бузлуджа може и да възкръсне. Очакваният богат благодетел най-после се появи. Старозагорският бизнесмен Стойчо Кълвачев, по-известен като Кълвача, поиска в официално писмо до премиера Сергей Станишев да стопанисва Чинията за срок от тридесет години. Компанията му "Кълвача инвестмънт" е сред водещите в бизнеса с газостанции и пропан-бутан. "Той ще оскверни паметника. Ще го напълни с казина, барове и бардаци", закахъриха се правоверните социалисти. Демократите пък се уплашиха, че започвала реставрация на комунизма.


Космическата чиния на връх Бузлуджа може и да възкръсне. Очакваният богат благодетел най-после се появи. Старозагорският бизнесмен Стойчо Кълвачев, по-известен като Кълвача, поиска в официално писмо до премиера Сергей Станишев да стопанисва Чинията за срок от тридесет години. Компанията му "Кълвача инвестмънт" е сред водещите в бизнеса с газостанции и пропан-бутан.

Меракът на Кълвача разпали страстите и предизвика обществена буря като в първите дни на демокрацията. "Той ще оскверни паметника. Ще го пълни с казина, барове и разни бардаци", закахъриха се правоверните социалисти.

Демократите пък се уплашиха, че започвала реставрация на комунизма. Допълнително масло в огъня наля и още неутихналият гняв на старозагорци заради порутения ресторант в Аязмото. Преди няколко години Кълвача купи от предишните собственици култовата социалистическа кръчма в уникалния парк.

Идеята му да я превърне в лична резиденция обаче срещна съпротивата и на населението, и на Националния институт за паметниците на културата. Оттогава вече няколко години ресторантът на Аязмото стои изтърбушен досущ като Чинията на Бузлуджа.

"Толкова глупости се изговориха и изписаха по мой адрес, че докато не получа официален отговор от премиера за концесията няма да коментирам нищо", лаконичен беше Кълвачев. Той е бесен, че мълвата го направила внук на легендарния партизански командир Стою Неделчев - Чочоолу. "Колкото съм внук на Тодор Живков, толкова и на Чочоолу", казва Кълвача. Той призна, че идеята за концесията му подсказали негови приятели от чужбина, които били поразени от разрушения паметник.

Според Петър Пепелешков, директор на "Кълвача инвестмънт" идеята е да се реставрира и възстанови паметникът, който сега е в ужасно състояние, и паралелно с това да се изгради курортен ски център на Бузлуджа. Но крайното решение ще е на Стойчо Кълвачев, който в момента е в чужбина.


Музей или гигантски червен презерватив

През тези години се родиха какви ли не предложения за използването на Чинията. Първо се заговори за изграждането на телекомуникационен център. Но казват, че още при първия оглед на партийния бункер компанията, която проявила интерес, се отказала. Трябвало да се вложат много средства, за да се пригоди паметникът за тази цел. После ентусиазирано се подеха идеи соцхрамът да приюти различни музеи - на тоталитарното изкуство, на флората и фауната на Стара планина и т.н. Най-нестандартното шегобийско предложение пък бе на Съюза на репресираните в Казанлък - върху каменния обелиск с рубинената звезда да се надене червен презерватив. "Това ще бъде най-добрият символ на безсмислената чиния и комунизма", аргументираха се репресираните.
01.02.2009 г., с. 16


Ветерани на БСП искат да я откупят


Парите щели да бъдат събрани от доброволни пожертвувания


След като се завърна в България и се включи в предизбор­ната битка, едно от клю­човите обе­щания на Симеон Сакскобургготски бе, че ако вземе вла­стта, ще рес­таврира па­метника. Целта му бе очевидна -да спечели социалисти­те. После царят забра­ви за обеща­нието си.


^ МАТЕЙ БОНЕВ

Премиерът Сергей Стани-шев е поискал от старозагор­ските депутати социалисти официално мнение по пред­ложението на Кълвача. "Ние не сме давали становище да­ли подкрепяме или не иска­нето на Кълвачев за конце­сия, просто направихме пре­глед във времето на всички подобни идеи", каза народни­ят представител Трифон Ми­тев, областен лидер на БСП в Стара Загора.

Той припомни, че още ко­гато председател на партия­та е бил сегашният президент Георги Първанов, е имало предложение Дом-паметникът да се превърне в център за конгресен туризъм. Спо­ред Митев първо трябва да се реши по принцип какво ще се прави, а след това и кой ще го прави.

Той самият нямал нищо против старозагорския биз­несмен Стойчо Кълвачев. Но е убеден, че човекът, или хо­рата, които ще стопанисват възстановения паметник по някакъв начин, трябва да са близки до левицата. Трифон Митев не очаква, че прави­телството скоро ще вкара в дневния си ред съдбата на Чинията. "Основанията? Още има вероятност БСП да си върне собствеността вър­ху Дом-паметника на Бузлу­джа", поясни той. Не ставало дума за отмяна на закона за имуществото на тоталитар­ните организации, а просто за обратното му изкупуване от държавата, която очевид­но не се грижи за него. В това си състояние паметникът ве­че едва ли щял да струва де­сетки милиони лева. "Пари­те можем да съберем както при много кампании в мина­лото, така и от наши членове и симпатизанти", убеден е партийният шеф Митев.

Не е ясно дали е на дневен ред и най-радикалният вари­ант за бъдещето на Чинията. Казват, че миналото лято след поредния събор на Буз­луджа социалисти ветерани, възмутени, че паметникът продължава да тъне в забра­ва и разруха, наистина са по­искали да се събори. Те не могли да преживеят тъжна­та гледка, че пространството пред сакралния надпис "На крак, о парий, презрени..." пред заварените порти на мемориала е било превърнато в конюшня...


Три бр. снимки на четири колони - Актуални снимки от Дом-паметника от началото на годината


^ Стрелят по рубинената звезда


Осемнадесет години след промените от Чинията на връх Бузлуджа, както свойски на­ричат някогашния Дом-паметник на БКП зевзеците, вече дори няма какво да се откра­дне. Останали са само бетон и проядените от времето и чо­вешката ръка мозаечни пана върху стените на експозицион­ната зала. По описа преди одържавяването му тотали­тарният паметник и имущест­вото в него са стрували 46 млн. лв. Всичко това - от вкопаната в скалите модерна инфрастру­ктура, скъпата аудио- и видеоапаратура и луксозните вещи за бита до медната обшивка на купола отвън бе плячкосано още в първите години на демокрацията. Тогава неряд­ко полицията залавяше апаши да товарят награбеното с камиони.

В момента желязната вра­та на парадния вход, обграде­на от гранитните букви на Ин­тернационала и химна "Работници, работнички...", е здра­во заварена. По-любопитни­те и куражлиите могат да вля­зат в търбуха на чинията са­мо отстрани през един пот­рошен страничен прозорец. Но освен обезкостения таван, стърчащите отгоре като сне­жни сталактити винкели и разпилените по заснежения под мозаечни парченца, ня­ма какво друго да видят в по­лумрака.

Единствената оцеляла цен­ност на тоталитарния памет­ник си остава рубинената зве­зда на 7-метровия пилон. Спо­ред мълвата за петолъчката, чиито отблясъци от слънцето трябвало да се виждат чак от Турция, били използвани ня­колко сандъка първокачествен рубин. Казват, че някои ценители на полускъпоценния камък често обстрелват и сега с автоматично оръжие петолъчката. Но тя продъл­жава да си стои здраво върху бетонния обелиск.
02.02.2009 г., с. 1-15


Завещанията в интернет

Електронен регистър спира далаверите с имоти


10 лева за час консултация искат нотариусите

Взимаме си имота по бърза процедура


Ако богат вуйчо ни завещае имане, първо ще научим от интернет. Нотариусите правят електронен регистър на документите за наследство. За да няма бум на измами обаче, новият "завещателен заместник" ще пази в тайна дара от небето. Регистърът ще включва само кой, кога и на кого е направил завещание. Това съобщи за "Стандарт" шефът на Нотариалната камара Димитър Танев. Съдържанието на документа остава в тайна до кончината на собственика.

Скоро България ще се присъедини и към европейската електронна мрежа на завещанията "Интранет", уточни Танев. С едно кликване на мишката ще знаем дали сме собственици на имот в Алпите. От днес тръгва и електронният имотен регистър у нас. Той ще съдържа данните от всички 113 служби по вписванията в страната. Всеки ще може да направи справка от компютъра за имотите си.


- Г-н Танев, от днес започва да действа новият електронен имотен регистър. С какво той ще улесни нотариусите при изповядване на сделки?

- Имотният регистър ни улеснява при справките. Те ще могат да се правят не само по име, но и по отделни характеристики на имот - адрес, планоснимачен номер, съседи и много други. Още от 2002 г. Нотариалната камара е настоявала в официални становища до Министерство на правосъдието, в работни групи и публикации, незабавно да се въведе имотен регистър за цялата страна. В Министерството на правосъдието има сформирана работна група за изменение на Правилника за вписванията. Основната й задача е въвеждането на писани правила за единна за страната информационна система, представляваща електронен имотен регистър. В момента имотен регистър може да се въвежда със заповед на министъра на правосъдието само за райони с одобрена кадастрална карта. Идеята, която предлагам в тази работна група, е - имотните партиди да се изработват незабавно при вписването на актовете независимо дали има кадастрална карта на района. Аргументите ми са, че актовете, подлежащи на вписване - нотариалните актове, договорите, съдебните решения, имат достатъчно данни, които установяват правото на собственост съобразно закона

Кадастралната карта въвежда малко допълнителна информация за имота като геодезически координати на определени точки за имота, трайно предназначение и идентификатор. Предложил съм текст на работната група, в който информацията в електронния имотен регистър да се структурира по същия начин както там, където има кадастрална карта и допълнително при изработването на такава карта. В партидата ще се нанасят тези допълнителни данни, които детайлизират описанието на имота, но не влияят върху правото на собственост.

- Ще намалее ли рискът от имотни измами със създаването на електронния имотен регистър?

- Имотният регистър се създава преди всичко, за да се избегнат гражданскоправни спорове за имотите, а и с оглед точното данъчно облагане. Не случайно в много страни като Франция например имотният регистър е дирекция към министерството на финансите. Истината е, че много имотни спорове тръгват отначало под девиза на имотни измами и имотният регистър е призван да въведе по-голяма сигурност и определеност на справката, да експонира естеството на спора. Ако трябва да говорим за превантивна дейност относно измами с недвижими имоти, това е гарантирането на самия имотен регистър срещу злоупотреби с информацията по него.

- Какви ще бъдат нивата на достъп до новия имотен регистър? Ще могат ли и гражданите да правят справка за даден имот от компютъра в офиса или дома?

- Такава е практиката и в Европа, регистърът е публичен, но достъпът до него е опосредствен. Според мен гражданинът трябва да може да направи справки за собствения си имот, след като знае номера на имотната партида и някакъв друг идентификационен код от системата. Това може да направи по всяко време, с всички технически средства, включително ако притежава подходящ мобилен апарат и под вода. Справката за чужд имот обаче трябва да се прави само от полицаи, данъчни, служители на агенция за финансово разузнаване, от нотариуси и адвокати. Може би трябва да се направи изключение за граждани, които предоставят писмени доказателства пред съдията по вписванията, че имат някакви противопоставими права - по отношение на определен имот, че имат претенции към него. Само тогава трябва да могат да се правят справки "на гише".

- Ще има ли информация в регистъра за имотните актове отпреди 1998 г.?

- В имотния регистър ще има данни за легитимиращи документи, но справки ще могат да се правят и по имена, разбира се, по съществуващите входящи регистри и азбучен указател, включително и за актове преди 1998 г. Голяма част от нотариалните актове са сканирани или се работи върху тяхното сканиране.

- Ще влязат ли саморъчно направените завещания в имотния регистър?

- Завещанията не могат да влязат в имотния регистър, защото в тях няма изискване за описание на имота, който се завещава. Има обаче отделен регистър за завещанията, по който може да се направи справка. Нотариусите също въвеждаме база данни за завещанията, депозирани при нас или съставени от нас, като идеята е следващата година да се присъединим към Европейската мрежа на завещанията.

- Смятате ли, че трябва да има промяна в наказателната политика срещу имотните измами?

- В момента има сформирана работна група към правосъдното министерство с три подгрупи, в която са определени да участват 31 юристи с различни професии - научни работници, съдии, прокурори, нотариуси, експерти от полицията и др. За да се осигури стабилна защита на правото на собственост, промените трябва да са комплексни, взаимно свързани в различни нормативни актове, както се казва,

"топката е у нас" и сега просто трябва да се работи

Може би този подход на комплексни промени би трябвало да се използва и при други важни за обществото проблеми, които търпят законодателно уреждане.

- По отношение на контрола върху дейността на нотариусите - ще може ли да се проверява в самия регистър кой какви данни е търсил в него?

- Не е проблем контролът върху нотариусите, защото те се идентифицират при справка, носят не симулативна, а истинска неограничена имуществена отговорност. Факт е, че в установените имотни измами участват лица от други, включително и юридически професии, но в огромния брой случаи нотариусът е обект, а не субект на измама. По-голямата част от идеите за промени в Декларацията на СЮБ идват именно от Нотариалната камара и това е разбираемо, защото нотариусите са заинтересовани да работят спокойно.

- Смятате ли, че всеки нотариус трябва да има достъп до базата данни на МВР, за да може да провери дали предоставената му лична карта е истинска?

- Лично мое мнение е, че базата данни на МВР е с ниво на защита и секретност, до която трябва да имат достъп само служители на министерството. Чисто организационно на нас трябва да ни се осигури "горещ" достъп при съмнения да направим справка дали една лична карта е фалшива чрез определени служители, към районните управления например.

- Предвижда ли се ново увеличение на нотариалните такси?

- Нотариалните такси не са променяни от тяхното създаване, повече от 10 г. Нормално е да се увеличат с оглед на инфлацията, повишените разходи в канторите и т.н. В момента има сформирана работна група към Министерство на правосъдието, която работи по проект за изменение на Нотариалната тарифа. Според предложенията цените на услугите ще скочат около два пъти

Но това няма да засегне особено финансите на обикновените граждани. Изготвянето на обикновено пълномощно, като това за пенсия, ще струва 5 лв., досега беше 3 лв. Пълномощното за недвижим имот скача от 3 лв на 20 лв. Тъй като завещанията се пазят с години, предлагаме за съхранението им да се плаща 50 вместо както досега - 15 лв. Устна консултация при нотариус ще струва вместо 3 лв. на час - 10 лева. Писмената скача от 6 на 20 лв. Съставянето на нотариален акт пък да струва 50 лв., а не 15, както досега. И отнемащата много време дейност за всеки нотариус - изготвяне на констативни протоколи на търговските дружества по Търговския закон, предлагаме да струва 100 лева, а не както досега - 15 лв. Защото удостоверяваме по-голям материален интерес и носим по-голяма материална отговорност.

- Какво стана с вашата идея за депозитна каса, създаването й ще спре ли прането на пари?

- Депозитната каса е институт, който създава механизъм за държавна защита на правото на собственост на пазара за недвижими имоти. Чрез съответните инструменти депозитната каса предотвратява възможността за "изпиране" на пари чрез сделки с недвижими имоти, осветява техния произход. Една от задачите на работната група, за която говорих във връзка с Декларацията на СЮБ, е именно и приемане на концептуална правна рамка за създаване на Депозитна каса в страната.
02.02.2009 г., с. 1-5


Общинари глобяват вместо катаджии

Борисов купува 20 мотора за МВР, рано е за градска полиция, заяви Миков


СОФИЯ. Освен катаджиите и общинските инспектори ще пишат глоби за лошо паркиране. Това стана ясно след срещата на кмета Бойко Борисов с вътрешния министър Михаил Миков вчера. Двамата се договориха да се инициират промени в някои закони. Така ще се освободи капацитет в полицията за по-сериозните дейности, смята Миков. Той подчерта, че това е стъпка от реформата в МВР по прехвърляне на част от отговорностите на други служби. Промените вече тръгнали с освобождаване на полицията от леките катастрофи. Според вътрешния министър обаче още не е дошло времето за създаването на общинска полиция в градовете, защото не всички местни управи имат капацитета на София.

20 мотоциклета пък ще дари Столичната община на МВР. С тях катаджии ще ескортират делегации и ще сноват между най-задръстените кръстовища, за да ги регулират. Борисов и Миков се договориха още да се построи ново полицейско управление в "Младост". Общината подарява терена на МВР. В непосредствена близост до новата полицейска сграда ще е една от метростанциите и бъдещата голяма спортна зала, обясни кметът Борисов. Към РПУ-то щяло да има и секция на пожарната. София е нараснала три пъти, а всяко шесто престъпление се извършвало от приходящи, каза още Миков. Министърът обясни, че в "Младост" живеят 220 хил. души, а в Студентския град са 60 хиляди. Новото РПУ няма да отмени засиленото полицейско присъствие в Студентския град, категоричен бе вътрешният министър.
02.02.2009 г., с. 1-11


Съкратиха 35% от строителите


Над 35% от работниците в строителството са съкратени от ноември до януари, сочат данните на КНСБ-Добрич, каза за "Стандарт" регионалният синдикален координатор Гинка Василева. Според мен истинската криза тепърва ще залее Добрич, а и страната, допълни тя. Има фирми, които не са изплатили заплатите на работниците си. По традиция януари е труден месец за строителите.

Бизнесът вече започва да се задъхва и ще оцелеят тези, които работят и за външен пазар, а не само за вътрешния, където се наблюдава свито потребление, категорични са от синдиката. Едно от големите шивашки предприятия в града "Албена стил" е съкратило 20-ина души през декември, каза Василева, като допълни, че други 10-15 души сами са напуснали същата фирма през януари. Съкращения по Коледа е имало и в друго добричко предприятие - "Сердика", където са били освободени между 15 и 20 души, допълни синдикалистката.

Работодателите от региона проявяват изключително голям интерес към антикризисната програма на правителството при преминаване на по-къс работен ден, каза директорът на бюрото по труда Васил Сивков. Запитванията са предимно от леката промишленост, интерес са проявили шивашки фирми и такива за производство на хранителни продукти. Питанията са над 10, но все още очакваме излизането на постановлението за антикризисната програма, според която всеки работодател, намалил работното време във фирмата си, ще може да ползва до 50% от минималната работна заплата за срок до три месеца, поясни Сивков.
02.02.2009 г., с. 5


Още 10 дни проверяват заведенията

в Студентския град, съобщи главният архитект на София Петър Диков. Общинари и експерти от районната инспекция по строителен контрол преглеждат документите на над 60 обекта - заведения, павилиони и магазини, в академичното градче. Нарушенията са много, има и обекти без никакви книжа, заяви арх. Диков. Междувременно са открити още три дискотеки в района на общежитията, коментираха ревизорите.
02.02.2009 г., с. 10


ОББ вдига офис сграда

в София за 70 млн. евро. Националната банка на Гърция, която е собственик на Обединена българска банка, организира конкурс за изпълнител на проекта, съобщава гръцкото издание "Нафтемборики". В шортлистата са 7 предложения, 6 от които са от гръцки фирми. Седмата оферта е подадена от българска фирма. Гръцките компании, одобрени за последния етап, са GEK, Lamda Development, Reds, Global Finance, Arcon Constructions, Ektasis Development. Изборът на проектант се очаква през февруари. Комплексът ще е около 23 хил. кв. м на централно място в София.
02.02.2009 г., с. 10


Японци искат да строят вятърни

генератори в България. Това каза във Варна японският посланик Н.Пр. Цунехару Такеда. Той припомни направените три големи инвестициионни проекта в страната ни - завода за автомобилни части край Ямбол, болницата "Токуда" и вятърната централа край Калиакра. България притежава голям потенциал за инвестиране, каза Такеда. По негови данни в Чехия и Унгария има над 200 японски инвеститори. Заради увеличаването на работните заплати там те все повече се ориентират към България и Румъния. Дипломатът уточни, че през май се очаква посещение в България на Негово императорско височество японския принц Акишино заедно със съпругата му.
02.02.2009 г., с. 10


Пакистанци влагат в наши имоти


Предприемачи от Пакистан са готови да влагат в луксозни жилищни и хотелски комплекси у нас. Това стана ясно след презентация за пазара на имоти в България, направена в Исламабад пред членове на Федерацията на пакистанските камари на търговията и инвестициите. На представянето са били шейх Хумаюн Сайид, председател на комитета за чужди инвестиции, вицепрезидентът Фарук Дадабой и Султан Ахмед Чаула. Според тях пазарът на имоти у нас дава възможности за вложения. Пакистанският бизнес е поканен да инвестира в проектите "Ефес Бутик хотел", "Парис Бутик хотел", "Хелиос", комплекса от апартаменти "София Уест", "Адриана Апартмънтс" и "Рос Хаус". На предприемачите е посочено, че при инвестиции от 500 хил. долара могат да получат постоянно жителство в страната.
02.02.2009 г., с. 10


Германци вдигат фабрика в Русе


Германската WITTE automotiwe подготвя изграждането на своя фабрика в Русе. Затова е изработена програма за избор на специалисти сред завършващите студенти от Русенския университет, съобщи академичното ръководство на висшето училище. Производствената мощност в Русе на WITTE automotiwe ще има около 300 работни места и развойна група от 30 специалисти. Компанията е специализирана в производството на брави, ключалки на врати, предни и задни капаци за водещите марки съвременни автомобили.
02.02.2009 г., с. 4


Банките се превърнаха в инвестиционен рай


Лудата лихвена надпревара ще приключи до края на годината, предричат банкери


Найден Недялков, nnedialkov@pari.bg

Големият ръст на задлъжнялостта през 2008 г. и крахът на капиталовите пазари стопиха значително нетното богатство на българите. За една година населението у нас загуби от благосъстоянието си пари, равняващи се на около 14% от БВП (по изчисления на УниКредит Груп). Данните за продажбите на дребно през третото тримесечие на 2008 г. отчетоха забавяне в потреблението, като ръстът на годишна база се понижи до 4.4% (при 7.7% тримесечие по-рано). В същото време все още горещият сектор на недвижимите имоти започна да охладнява. Цените на жилищата в градове като Шумен, Благоевград, Русе и Стара Загора паднаха с между 2 и 8% само за третото тримесечие на 2008 г. Видимо забавяне имаше и при имотите в София и Варна.


Пренасочване

В тази несигурна и бързопроменяща се среда, отрязани от външни ресурси, големите финансови институции като банки, застрахователи, взаимни и пенсионни фондове се бореха със зъби и нокти за останалите у населението свободни средства. Финансовият крах, който за брое-ни месеци стопи около 5.2 млн. лв. от богатството на българите, отписаха от борбата всички институции, които предлагат инвестиции в книжа с променлива доходност. Домакинствата пренасочиха всичките си спестявания в банкови депозити. Свирепата конкуренция при банките у нас превърна влога не просто в сигурно място за парите, но и в изключително доходоносна инвестиция. Лихвите само за година скочиха почти двойно. В началото на 2009 г. пък те дори достигнаха номинално 10%. Съчетано с намаляването стойността на много алтернативни активи, това доведе до бързо нарастване дела на депозитите в общото богатство на домакинствата до 68% към края на третото тримесечие.


Очаквания

Банкерите и всички специалисти в инвестиционните среди очакват банките да бъдат мястото, където хората ще влагат парите си поне до 2010 г. Анализаторите от УниКредит очакват 71% от всички спестявания на домакинствата в България да бъдат вложени в кредитните институции до края на 2010 г. Сигурността на парите скоро ще се окаже в основата на инвестиционния избор, коментираха банкерите у нас, запитани от в. Пари какво очакват по отношение на лихвените нива. Според тях до края на годината лудата лихвена надпревара ще свърши и пазарът ще се успокои. Очакванията са двуцифрените лихви по влоговете да спаднат до порядъка на 3-4% за година.
02.02.2009 г., с. 8


Компания: Развитие


Строител ВД отчита 500% ръст на приходите


Старозагорската фирма е договорила проекти за 180 млн. лв.


^ Сашка Панайотова, spanayotova@pari.bg

Старозагорската компания Строител ВД отчита 500% ръст на приходите за 2008 г. Вече преминахме бариерата на средна фирма и освен че сме най-голямата строителна компания в Старозагорския регион, вече сме сред първите десет в България, похвали се собственикът й инж. Веселин Драгов.


Проекти

Компанията спечели в средата на 2008 г. търга за строителство на МОЛ Галерия в Стара Загора в оспорвана конкуренция с 12 компании, сред които международни консорциуми. Строител ВД започна и изграждането на новия завод на месопреработвателната компания КЕН в града, на завода за тръбна мебел в Казанлък на руския инвеститор Промет и новата складова база на Медина Мед в Бургас. През миналата година Строител ВД е сключил договори за 180 млн. лв. Последният обект е спечелен в началото на 2009 г. и е сградата на районното полицейско управление в Разград. Поръчката е за 20 млн. лв.


Планове

През 2008 г. в Строител ВД са инвестирани 11 млн. EUR в нова техника. Няма друга строителна фирма в България, която да притежава техника, обслужваща целия строителен цикъл, казва инж. Драгов. Тежката механизация и коректността в изпълнението на поръчките правят Строител ВД равностоен партньор на престижни европейски строителни компании. Следващият етап в развитието на фирмата е да излезе на международния пазар като главен изпълнител. Имаме планове за започване на работа и в пътното строителство, казва Драгов.

Икономическата криза засега не повлиява работата на Строител ВД - всички обекти се изпълняват в срок, разплащанията също. Кризата дори има положителен ефект. Вече няма недостиг на строителни кадри и успяваме да подберем качествен персонал и да подобрим трудовата дисциплина, обяснява строителният предприемач. Вторият плюс е падането на цените на строителните материали.

Успяхме да се ориентираме към външни финансови институции и в момента имаме сключен договор за финансиране, казва Драгов.


Инвестиции

Заложените през тази година инвестиции са по-скромни - 30% от тези през 2008 г. Поръчан е 100-тонен автокран. Целта е през 2009 г. да се постигне 200% ръст.


Снимка на три колони – Следващият етап от развитието на фирмата е да излезе на международния пазар като главен изпълнител, заяви собственикът Веселин Драгов
02.02.2009 г., с. 8


Инфраструктура


Чакаме спрените пари по ИСПА чак през март


Приемането на проекти за пътища без осигурено финансиране ще ни създаде проблем


^ Илиана Тончева

Още не е ясно дали Европейската комисия ще отпусне 150-те млн. EUR по програма ИСПА за пътна инфраструктура. Тези дни приключи проверката от страна на Брюксел. Одитът трябваше да установи дали всички системи за управление и контрол по усвояването на евросредствата към агенция ИСПА в НАПИ действат ефективно. Според Иван Атанасов, председател на надзора в НАПИ, резултатите от проверката ще бъдат огласени в началото на март.


Проблем

Сериозен проблем е, че българските институции стартират тръжни процедури за важни обекти като магистрала Тракия, без да е осигурено твърдо финансиране, предупреждават експерти. Това се отнася и за програма Регионално развитие. Не е ясно колко от 260-те общини, които са представили проекти и са направили разходи по тяхната реализация, ще получат финансиране по програмата.


Хаос

Цари пълен хаос по отношение кой упражнява контрол върху проектите за подобряване на републиканската пътна мрежа, коментира за в. Пари депутатът от ДСБ Евгени Чачев. В отговор на негов въпрос защо се бавят процедурите за важни инфраструктурни проекти регионалният министър Асен Гагаузов е отговорил, че те са единствено ангажимент на НАПИ. Въпреки че новата структура трябваше да подобри управлението, се оказва, че всъщност контролът още повече се губи, твърдят специалисти
02.02.2009 г., с. 9


Гриша Ганчев ще строи голф игрища


Шабла-голф-Езерец е дружеството, което ще изгражда първото за общината голф игрище. Общинският съвет даде зелена светлина за неговата регистрация. Учредители на акционерното дружество са община Шабла и Литекс България голф клуб Шабла, собственост на бизнесмена Гриша Ганчев. Общината ще участва с апортна вноска, която представлява 35% от капитала му. Предмет на дейността му ще бъде изграждане на голф игрище на територията на община Шабла и прилежащите му необходими сгради и съоръжения. Избрани са представители на общината в съвета на директорите - Йор­дан­ка Стоева, Деян Чолаков и Васил Николов.

2-propoved-apostola-andreya-pervozvannogo-stranica-7.html
2-rabota-gruppi-kratkovremennogo-prebivaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-stranica-5.html
2-razdel-2-rashodnie-obyazatelstva-i-formirovanie-dohodov-doklad-o-rezultatah-i-osnovnih-napravleniyah-deyatelnosti.html
2-realizaciya-gaza-ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-neftyanaya-kompaniya-rosneft-kod-emitenta-0-0-1-2-2-a.html
2-rezultati-monitoringa-uchebnih-programm-byuro-yunesko-v-g-moskve-fond-oon-v-oblasti-narodonaseleniya.html
2-semestr-54-chas-rabochaya-programma-disciplini-matematika-dlya-specialnosti.html
 • writing.bystrickaya.ru/audit-scheta-obsluzhivayushie-hozyajstva-i-proizvodstva-chast-13.html
 • shkola.bystrickaya.ru/soderzhanie-i-metodicheskoe-obespechenie-domashnih-i-kursovih-rabot-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-teoreticheskaya.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-processe-osushestvleniya-socialnoj-raboti-monografiya-moskva-2003.html
 • abstract.bystrickaya.ru/25-sistema-vozbuzhdeniya-pmg-rukovodstvo-po-ekspluatacii-predstavlennie-v-dannom-rukovodstve-generatori-peremennogo-toka.html
 • occupation.bystrickaya.ru/ministerstvo-selskogo-hozyajstva-i-prodovolstviya-respubliki-belarus.html
 • desk.bystrickaya.ru/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-kurskogo-gumanitarno-tehnicheskogo-instituta-stranica-3.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obrazovatelnie-programmi-10-i-11-biologo-himicheskih-klassov.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-po-razvitiyu-gorno-metallurgicheskoj-otrasli-respubliki-kazahstan-na-2010-2014-godi-stranica-2.html
 • books.bystrickaya.ru/chistij-dohod-po-operaciyam-s-finansovimi-aktivami-uchitivaemimi-po-spravedlivoj-stoimosti-cherez-pribilubitok.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prilozhenie-b-termini-ispolzuemie-v-opisanii-rusmarc-kurs-lekcij-v-a-kapustin-soderzhanie-lekciya-svojstva-i.html
 • thescience.bystrickaya.ru/hudozhestvennoe-tvorchestvo-i-voobrazhenie-e-ya-basin-hudozhnik-i-tvorchestvo.html
 • holiday.bystrickaya.ru/novaya-hronologiya-russkoj-istorii-novie-dannie.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-obsuzhden-na-zasedanii-kafedri-himicheskih-i-resursosberegayushih-tehnologij-protokol-14-ot-17.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vicherchivanie-shem-i-planov-pomeshenij-mesta-proisshestviya-prakticheskoe-posobie-pod-red-a-i-dvorkina-m-yurist.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/professionalnaya-podgotovka-budushih-pedagogov-po-fizicheskoj-kulture-k-rekreacionnoj-rabote-s-doshkolnikami-13-00-08-teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • essay.bystrickaya.ru/dokladi-akademii-nauk-1997-t-356-6-s-838-842.html
 • grade.bystrickaya.ru/obretennoe-vremya.html
 • studies.bystrickaya.ru/konstituciya-evropejskogo-soyuza.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vvedenie-otchyot-po-vnutrennemu-auditu-uslovij-soderzhaniya-i-kachestva-podgotovki-vipusknikov.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/perechen-naimenovanij-ciklov-poslediplomnogo-obucheniya-vrachej-i-specialistov-po-klinicheskoj-laboratornoj-diagnostike.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prestuplenie-crime-stranica-22.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/protiv-glavi-gruppi-kompanij-esn-grigoriya-berezkina-vozbudyat-ugolovnoe-delo-nasha-versiya-murmansk-160206-s2.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razvitie-pamyati-pugach-stranica-6.html
 • report.bystrickaya.ru/httpwwwinsultru-bibliotechno-informacionnij-centr.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rossijskaya-gazeta-14042011-ne-menshe-40-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-14-aprelya-2011-goda.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-nauchnoj-konferencii-ananevskie-chteniya-2011-socialnaya-psihologiya-i-zhizn.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-istoriya-ekonomiki-transporta.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-disciplini-osnovi-socialnogo-gosudarstva-i-grazhdanskogo-obshestva.html
 • lecture.bystrickaya.ru/andrej-kurpatov-stranica-6.html
 • composition.bystrickaya.ru/poetomu-nash-kurs-budet-sostoyat-iz-sleduyushih-razdelov-kratkaya-harakteristika-svojstv-radioaktivnih-izluchenij-metodi-radiometricheskih-izmerenij.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/pravila-funkcionirovaniya-sistemi-dobrovolnoj-sertifikacii-v-zhilishno-kommunalnoj-sfere-rossijskoj-federacii-roszhilkommunsertifikaciya.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-minsk-2006-udk.html
 • bystrickaya.ru/zvezdi-podarili-sirotskim-detyam-prazdnik.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zaimstvovannie-slova-v-regionalnoj-presse-na-primere-gazeti-chapaevskij-rabochij.html
 • notebook.bystrickaya.ru/k-v-serov-k-yu-rodendorf-razrabotka-vnedrenie-i-ispolzovanie-sistemi-kamis-v-gosudarstvennoj-tretyakovskoj-galeree.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.